Gedragsrichtlijnen


Hopelijk ten overvloede, maar het verdient toch vermelding dat ook in de bergen een "etiquette" geldt, die overigens nauwelijks afwijkt van wat men met gezond verstand ook al zou hebben bedacht. Iedere bergsporter wordt vriendelijk verzocht de volgende richtlijnen naar vermogen op te volgen, want alleen zo kan de schoonheid van de bergen behouden blijven en kunnen ook andere mensen van deze schoonheid genieten.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

Richtlijnen ten aanzien van andere mensen


Richtlijnen ten aanzien van de natuur en weidevee

Bergsporters begeven zich regelmatig in afgelegen gebieden, waaronder rustgebieden of natuurparken. Hier leeft een grote verscheidenheid aan kwetsbare planten- en diersoorten, die we geen schade willen toebrengen. Rekening houden met de natuur is daarom erg belangrijk, naar het algemene motto “Leave nothing but footprints and take nothing but photographs”.

Richtlijnen voor het verblijf in berghutten


Foto's (2)