Disclaimer / vrijwaringsclausule

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld om zowel beginnende als ervaren bergsporters te inspireren en van informatie te voorzien ter voorbereiding van hun bergtochten.
Desondanks aanvaardt de auteur c.q. beheerder van Föhnwind geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie, noch voor eventuele nadelige gevolgen die zouden kunnen ontstaan door het gebruik en de toepassing ervan. Eenieder is zelf verantwoordelijk voor de keuze van zijn/haar route en de beoordeling van alpiene gevaren! De inschatting van de moeilijkheidsgraad en tijdsduur van een bergtocht is in praktijk zeer subjectief en hangt af van vele variabele factoren, zoals bijvoorbeeld van de persoonlijke conditie, de weersomstandigheden, de toestand van de paden enzovoort. Het wordt ten zeerste afgeraden om uitsluitend op basis van de informatie op deze website een bergtocht te ondernemen: men dient nog verdere actuele informatie in te winnen, onder andere door de weersvooruitzichten te bestuderen, door zich te informeren over de actuele toestand van wegen en paden, en door gebruik te maken van topografische wandelkaarten.
Geen enkele pagina op deze website kan worden beschouwd als een vervangende handleiding of cursus voor het uitoefenen van een vorm van bergsport of het leren omgaan met de daarvoor benodigde uitrusting. Beginnende en onervaren bergsporters wordt dringend aangeraden zich door plaatskundige en ervaren personen of door een gediplomeerde berggids te laten begeleiden.
Voor de inhoud van externe internetpagina's waar middels een hyperlink of op andere wijze naar wordt verwezen, kan ook geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.